radca@klaudiaknap.pl

upadłość kosumencka Tag

Dla kogo jest ten artykuł? Dla osoby, która nie prowadzi działalności gospodarczej (konsument), a która stała się niewypłacalna. Z niewypłacalnością mamy do czynienia kiedy dłużnik nie jest w stanie wykonać swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych - to jest spłacić wierzycieli. Co nam daje upadłość konsumencka? Dzięki upadłości konsumenckiej następuje oddłużenie dłużnika, a więc umorzenie całości bądź części jego długów. W konsekwencji, po przeprowadzeniu postępowania upadłościowego dłużnik zwolniony jest całkowicie z zadłużenia. Wierzyciele natomiast będą mieli możliwość zaspokojenia całości bądź części swoich wierzytelności. W postępowaniu upadłościowym dochodzi do likwidacji (sprzedaży) całego albo części majątku konsumenta. Uzyskane środki przekazuje się na zaspokojenie roszczeń