radca@klaudiaknap.pl

Image Alt

Oferta

Wynagrodzenie za usługi świadczone w zakresie pomocy prawnej jest ustalane indywidualnie z każdym klientem w zależności od rodzaju i stopnia zawiłości sprawy oraz niezbędnego nakładu pracy radcy prawnego.

Do ustalenia wynagrodzenia stosuje się rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych (Dz.U.2015.1804), w którym zostały określone stawki minimalne opłat za czynności radcy prawnego

Kancelaria stosuje następujące systemy rozliczeń:

 • Stawka godzinowa
  • 0
  • Proponowana wówczas, gdy nie jest możliwe określenie niezbędnego zakresu pomocy prawnej. Stawka ustalana jest w oparciu o stopień trudności i skomplikowania sprawy.
 • Ryczałt
  • 0
  • Stosowany przy zleceniu stałej obsługi prawnej.  Wysokość wynagrodzenia jest wówczas stała i określona stawką miesięczną.
 • Success fee
  • 0
  • Proponowane w niektórych sprawach (np. o odszkodowanie, zadośćuczynienie), jego istotnym elementem jest premia za pomyślne dla Klienta zakończenie sprawy.
 • Wynagrodzenie za zastępstwo procesowe
  • 0
  • Wynagrodzenie za zastępstwo procesowe ustalane jest każdorazowo w oparciu o nakład pracy oraz Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych.

Koszt jednorazowej porady prawnej wynosi 150 zł brutto.

W przypadku zlecenia kancelarii prowadzenia sprawy przed sądem (udzielenia pełnomocnictwa oraz zawarcia umowy o świadczenie usług prawnych) wynagrodzenie za udzieloną wcześniej poradę prawną zaliczane jest na poczet honorarium.

Honorarium Kancelarii nie obejmuje opłat sądowych, kancelaryjnych i skarbowych, kosztów dodatkowych np. kosztów tłumaczenia dokumentów sporządzonych w językach obcych przez tłumaczy przysięgłych, wydania urzędowych odpisów i zaświadczeń.

Należne kancelarii wynagrodzenie płatne jest z góry, po dokonanej wycenie na podstawie analizy stanu faktycznego i prawnego wynikającego z podanych przez Klienta informacji i otrzymanej od niego dokumentacji.

Do wynagrodzenia netto doliczany jest podatek VAT zgodnie z właściwymi przepisami.